Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van de website www.ikigai-liveyourpurpose.com ga je akkoord met het privacybeleid van Ikigai-Live your purpose. Ik respecteer de privacy van mijn webbezoekers, prospects, klanten en opdrachtgevers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Brenda Serrée | Ikigai-Live your purpose 23 Mei 2021

Over mij

De website www.ikigai-liveyourpurpose.com wordt beheerd door Brenda Serrée, eigenaar van Ikigai-Live your purpose. Ikigai-Live your purpose is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet 

Bescherming

Persoonsgegevens (hierna: WBP). Mijn gegevens zijn: Brenda Serrée, Ikigai-Live your purpose, Amsterdam. Ingeschreven bij de KvK Amsterdam 34204392.

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, gratis brandingscan, webinar, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: Voor- en achternaam; e-mailadres; website; telefoonnummer of skype-adres; bedrijfsnaam; straat en huisnummer; woonplaats.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes,

commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. Dit doe ik

alleen met gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis

documenten, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren

binnengekomen zijn. Ik voeg nooit handmatig je e-mailadres toe aan een

mailinglijst!

• Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Zo’n formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 5 jaar bijgehouden. Tot het moment dat jij een klant bij Ikigai-Live your purpose wordt, zet ik deze gegevens niet in mijn e-mailsysteem.

• Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou een reactie te kunnen geven.

• Je naam, e-mailadres en woon-/postadres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt of om je eens te verrassen met een presentje zoals met kerst.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Met wie deelt Ikigai-Live your purpose je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals GetResponse. De servers van GetResponse zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe GetResponse met de privacy van je gegevens omgaat. Daarnaast deel ik gegevens, die ik ontving via het downloaden van een gratis document, met Facebook/LInkedin/Instagram om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook etc. vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier. Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder, webhosting Keurig Online, webinar programma Get Response en Zoom, Dropbox, Mollie Payment en virtuele assistente. Met deze mensen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. In ‘t kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruikt Ikigai-Live your purpose Facebook Pixel. Dit zorgt ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics

Ikigai-Live your purpose brengt met Google Analytics in kaart hoe haar bezoekers de website gebruiken, zodat zij het gebruik van de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je bent daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

Ikigai-Live your purpose maakt het jou graag zo gemakkelijk mogelijk om de content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen: Facebook LinkedIn YouTube Instagram Clubhouse

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Bewaartermijn

Ikigai-Live your purpose bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

• Wanneer jij je uitschrijft voor mails, word je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het GetResponse nieuwsbrievensysteem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.

• Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Ikigai-Live your purpose verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Ikigai-Live your purpose je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens Ikigai-Live your purpose van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je haar schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ikigai-Live your purpose zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan haar e-mailen via contact@ikigai-liveyourpurpose.com.

Wijzigingen

Ikigai-Live your purpose behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Amsterdam, 23 mei 2021

Ikigai – Live your purpose

Amsterdam (bij Vondelpark)

+31628425558

Loading