Ontdek je Ikigai cursus met STAP-budget

Het STAP budget is een bijdrage in de kosten voor opleidingen, cursussen en trainingen. De hoogte van deze bijdrage is maximaal € 1000,-. Het STAP budget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting en maakt scholing veel toegankelijker. STAP is een afkorting en staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. 

WIE KAN HET STAP BUDGET AANVRAGEN?

Iedere persoon met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt kan het STAP budget aanvragen. Volgens de Rijksoverheid heb je een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. Je leeftijd is tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd
  2. Je bent een burger van de Europese Unie of een familielid van een burger van de Europese Unie
  3. Je bent in de afgelopen 2 jaar en 3 maanden minstens 6 maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest. Eigenlijk iedereen die in Nederland is ingeschreven, is voor de volksverzekering verzekerd. Je hoeft dus niet per se een baan of uitkering te hebben.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • In het jaar van aanvraag heb je niet eerder een STAP budget ontvangen
  • Je ontvangt momenteel geen studiefinanciering, een lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan kun je bij ons een Ikigai opleiding met STAP budget aanvragen!

HET STAP BUDGET AANVRAGEN

Volg de volgende stappen om het STAP budget voor een opleiding van GORTcoaching opleidingen aan te vragen:

Stap 1: Opleiding uitkiezen en inschrijven
Heb je het opleidingsaanbod bekeken en wil je een opleiding volgen? Schrijf je vrijblijvend in voor een opleiding en zet er in de opmerkingen bij: STAP budget.

Stap 2: Ik neem contact met je op en je ontvangt bewijs van aanmelding
Ik neem contact met je op en help je bij de planning van je aanvraag.
We nemen door in welk aanvraagtijdvak je je budget aanvraagt en wanneer je de opleiding wilt volgen.
Je ontvangt van mij een bewijs van aanmelding

Stap 3: STAP budget aanvragen bij UWV
Met je bewijs van aanmelding doe je je aanvraag voor het STAP budget bij het UWV.

Stap 4: Wacht op toekenning
Binnen 4 weken na aanvraag ontvang je bericht van het UWV of het budget wordt toegekend.

Stap 5: Start met de opleiding
Na toekenning door het UWV start je opleiding binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak. Voorbeeld: je hebt budget aangevraagd in tijdvak maart-april, dan moet je opleiding uiterlijk 31 juli starten. Wij denken graag met je mee over de juiste planning.

Stap 6: Rond de opleiding af en ontvang een bewijs van deelname
Na het volgen van de opleiding ontvang je een bewijs van deelname, dit stuur ik tevens naar het UWV om te bewijzen dat je de opleiding hebt gevolgd. Als de subsidie definitief wordt toegekend, ontvang je hiervoor een beschikking van het UWV.

Samenvattend zijn dit de stappen: je schrijft je in –> we plannen een datum –> je ontvangt een bewijs van aanmelding –> met het bewijs van aanmelding doe je je STAP aanvraag bij het UWV –> binnen 4 weken krijg je bericht van het UWV –> na toekenning start je binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak met je opleiding

Een aanmelding is geheel vrijblijvend. Mocht je geen STAP-budget toegekend krijgen? Dan komt je aanmelding te vervallen. Wil je dan toch meedoen? Dan kun je bij ons aangeven dat je de training zelf wil bekostigen of vergoed krijgt van je werkgever.

“Heel verfrissend en inspirerend! De wereld ligt weer aan mijn voeten:-)” – Annemiek (parttimer op zoek naar vervulling en meer balans privé)

“Door het stappenplan te maken en mijn droom op te knippen is het goed te doen om jezelf uit te blijven dagen en ideeën uit te werken of beet te pakken.” – Marion (HR-adviseur op zoek naar energie en ontspanning)

Laten we samen aan de slag gaan om om jouw Ikigai oftewel purpose te ontdekken. Voor meer plezier en energie op je werk en in je privéleven. Neem hieronder contact met mij op en dan bespreken we de mogelijkheden.

PS Bij de meeste organisaties valt Ikigai coaching onder Loopbaanbudget of IKB.

Brenda Serrée is gecertificeerd coach en NOBCO geregistreerd

Veelgestelde vragen

Aanvraagtijdvakken

In 2022 zijn er nu nog 4 aanvraagtijdvakken van STAP:

  • mei-juni
  • juli-augustus
  • september-oktober
  • november-december

Loading